Yusuf ÖZMERDİVENLİ

Kayseri Lisesi Emekli Müdür Yard. ve Fizik Öğretmeni Dergi Anadolu Başyazarı

(♥ KAYSERİ LİSESİ'nde okudu... ★★★★★)


TAŞ MEKTEPLİ ADSIZ KAHRAMAN BAŞKATİPZADE TEĞMEN RAGIP BEY

Müslüman Türk milletinin her üç hanesinden birisinin körpecik fidanın; kınalı koç yiğidinin yıllardır hem bedeniyle, hem ruhuyla nöbet tuttuğu o kutsal mekan!...  “Şehitler Diyarı” lakabı ile ünlenen aziz vatan parçası! Bu vatan parçasını koruyan onlarca, yüzlerce, hatta binlercesinden biriside geçmişin garip tozlu sayfalarında kalan Kayseri’li adsız kahramanlardan Başkatipzade Teğmen Ragıp Bey, 1907 Kayseri Lisesi mezunudur.

Tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığımızda Kayseri Lisesinin yetiştirdiklerinden kimlere rastlamıyoruz ki?

Onlar bu toprağın insanıydılar. Erciyes’in bağrında doğmuşlardır ya da yaşamışlardır. Bu ülke için millet için kan verdiler, can verdiler, düşmanla mücadele ettiler.

İşte bunlardan biriside Kayseri Lisesi mezunu Sarıkamış kahramanı Başkatipzade Teğmen Ragıp Bey’dir.

    Sayın Ahmet Sıvacı’nın Erciyes Gazetesinde yayınlanan ‘Adsız Kahramanlar’ isimli araştırma yazı serisinden öğreniyoruz ki Başkatipzade Teğmen Ragıp Bey 1889 yılında Kayseri’nin Cami Kebir Mahallesinde dünyaya gelir. Ahmet Paşa İbtidai Mektebinden sonra Kayseri Lisesi’ne (Kayseri Sultanisi) kayıt olur. 1907 yılında iyi derece ile mezun olur. Yüksek öğreniminden sonra  seferberlik ilan edilir. Teğmen rütbesiyle Sarıkamış’a gönderilir. Osmanlı ordusu Sarıkamış’ta bozguna uğrar. Burada doksan bine yakın askerimizin soğuktan donması üzerine 1916 yılında Ruslara esir düşer.6 Mart  1917 yılında Sibirya GRASNOYARSK ‘a. Buradaki esirler arasında Kayserili İsmail Hakkı Bey ve yine Kayseri Lisesi öğretmenlerinden Ahmet Cevdet (Çitoğlu) efendilerde vardı.

Teğmen Ragıp Bey esir kaldığı sürece Almanca, Macarca ve Rusça öğrenir. Rusya'dan sonra Türkistan, Hindistan gibi yerlere gönderilir. Uzun, hasret dolu, macera dolu bir esaret hayatından sonra 9 Aralık 1922'de yurda döner. 3 ay Kayseri'de kaldıktan sonra yeniden Batı Cephesi'ne çağrılır. Daha sonra

Diyarbakır, Karadağ, Mirdadin gibi yerlerde çıkan isyanlarla mücadele eder. Nihayet 18 Haziran 1925 yılında terhis olur.

     1950 yılında bir Kayseri Liseli olarak üzerine düşen görevi  yerine getirmiş  olmanın gururunu, huzurunu duyarak  ve derin izler bırakarak hayata gözlerini yumar. Onun fırtınalı ve çileli hayatını kendisinden sonra oğlu Ahmet Güven "Yaşam Öyküm" adı altında kitaplaştırır. Eskiden düzenli arşiv kayıtları tutulamadığından veya Başkatipzade Teğmen Ragıp Bey kadar şanslı olup yakınları tarafından yaşantıları kitaplaştırılamadığından tanıyamadığımız, fedakarlıklarından haberdar olamadığımız onlarca, yüzlerce hatta binlerce Kayseri Lisesi mezunu mensubu, Kafkaslar, Sarıkamış, Anadolu, Çanakkale, Sakarya  ve diğer cephelerde vatan müdafaasında üzerlerine düşen görevi yeri ve zamanı geldiğinde hakkıyla yapmışlardır.

Allah hepsinden razı olsun.. Mekanları Cennet Olsun..